Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Biologi åk 5 lå 18/19

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Ämnesinnehåll för innevarande läsår.

 

När

Innehåll

v.34-41

BI Ekologi – älven, fjället (i samband med Norrlands landskap)

FY Energikällor: sol, vind, vatten, kärnkraft
BI Fossila bränslen och dess påverkan på miljön.

v.42-45

FY, TK Elektricitet – teori och praktik

v. 46-50

KE Enkla kemiska föreningar

v.2-6

BI Kropp och hälsa: våra könsorgan, pubertet

v.7-12

TK Skisser och ritningar
TK Hållfasthet

v.13-23

TK Programmering

 

 

När läsåret är slut ska jag…

… känna till älvens och fjällets ekosystem samt kunna koppla dessa till geografiämnet.
… känna till olika typer av energikällor samt fördelar och nackdelar med desamma.
… förstå vad som krävs för att få en lampa att lysa samt själva kunna seriekoppla samt parallellkoppla.
... fått laborera med enkla vardagskemikalier samt kunna skriva en laborationsrapport med hypotes, genomförande, resultat osv.
ha lärt mig något om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt fått diskutera kring identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
… kunna beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
.
fått genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten samt kunna dokumentera arbetet med skisser och texter som visar intentionen i arbetet.
… ha fått arbeta med programmering samt tillägnat mig grundkunskaper inom detta område.


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback