Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

Franska läs- och hörförståelse åk 7

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

LÄSFÖRSTÅELSE & HÖRFÖRSTÅELSE ÅK 7 Bedömning av förståelsen av en läst text på franska och talad franska i främst dialoger, men även som diktamen. Kunskapskraven bedömdes som delmoment under bedömningstillfället i maj 2018.

LÄSFÖRSTÅELSE

Du läser texten "Le journal de Kim" och svarar på frågor om innehållet. Dagboken handlar om några dagar i Bretagne.

Du besvarar därefter totalt 12 stycken frågor på franska. Frågorna sker på och mellan raderna av det lästa. Du behöver ha kunskap om olika frågeord och hur du besvarar en fråga på franska utifrån frågan som ställts. Frågeord som förekommer är quel, pourquoi, où, quoi, combien, que och à quelle heure. 

Sammanvägning sker av de olika delarna till en bedömning på färdigheten läsa och förstå. Visst avdrag kan ske pga språk- och formfel, men i huvudsak är det förståelsen av det lästa som bedöms.

 

HÖRFÖRSTÅELSE

Diktamen av siffror från 0-999, samt siffror i dialog där det handlar om antal och pris.

Dialoger där du skall lyssna efter korrekt verb, tids- och rumsuttryck, prepositioner, samt siffror som rör ålder, antal och priser. Även uttrycket "avoir mal à" och olika kroppsdelar förekommer.

De olika delmomenten sammanvägs till en bedömning på färdigheten höra och förstå. Visst avdrag kan ske pga språk- och formfel, men i huvudsak är det förståelsen av det hörda som bedöms.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
LÄSA och FÖRSTÅ Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.
LYSSNA och FÖRSTÅ Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback