Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik Eldorado 4B

Ekenässkolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att eleverna ska få verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya matematiska problem och för att förstå matematikens uppbyggnad och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Vad bedöms i undervisningen?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. 

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

  • kontinuerlig elevuppföljning t ex observationer, samtal,
  • diagnoser

Vad ska vi göra?

Multiplikation:
samband multiplikation/addition, multiplikation/division
tabellerna 1-10, generaliserad tabellkunskap
prioritering av räknesätt,
olika räknemetoder som talsortsräkning, uppställning (med minnessiffra), överslagsräkning, använda miniräknare, huvudräkning
multiplicera med 10,100,1000

Längdmätning med omkrets:
mäta i cm och mm
enhetsomvandling meter, decimeter, centimeter och millimeter
enhetsomvandling mil, kilometer och meter
tolka en vägavståndstabell

Skala:
Förstora och förminska, rita.
Avbilda i olika skalor.
Tolka en ritning/karta.

Tabeller:
Tolka tabeller i vardagen, t.ex busstidtabell

Division:
samband division/multiplikation
olika räknemetoder som kort division, överslagsräkning, använda miniräknare, huvudräkning
dividera med 10,100,1000

 

Vi har gemensamma matematikgenomgångar/gruppsamtal. Vi arbetar med praktiska uppgifter som tex mattespel, gruppuppgifter. Vi har färdighetsträning och problemlösning, enskilt, i par och i grupp.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback