Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska åk 2-3

Bodestorpsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden.

Syfte

Centralt innehåll

Du ska få lära dig...

 • förstå enkla instruktioner t.ex Colour the dog black.
 • förstå och använda enkla fraser t.ex. My name is...
 • delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen t.ex What is the weather like? What do you eat for breakfast?
 • läsa och förstå innehållet i enkla meningar och meddelanden.
 • genomföra korta enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand t.ex. dramatisera text eller läsa enkel text, lösa korsord, memory  och andra spel och lekar.

 

 

Kommer att bedöma

se matris nedan

Undervisning

Du kommer att få lära dig genom att...

 • vi pratar engelska på lektionen
 • följa "Kid´s english zone" och "Pick a Coulor", lyssna, härma och repetera
 • läsa enkla texter och sjunga sånger
 • delta i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen 
 • dramatisera texter och händelser
 • arbeta med korsord, enklare skrivuppgifter, spela spel och delta i olika lekar

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter