Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

Moderna museet / bildanalys

Västerholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

Vi gör ett på Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Du väljer fritt bland museets exponerade konstverk och gör en Bildanalys (denotation + konnotation)

Moderna museet / bildanalys

Bildanalys

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Arbetssätt:

Vi har under året arbetat bildanalyser samt lärt oss om de största moderna konstnärerna verksamma efter 1850 fram till idag inom olika -ismer (expressionism, impressionism, kubism, surrealism, OP- , pop & abstrakt konst osv)

Vi gör ett på Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm där du kan se autentiska verk av många olika konstnärer.

Du väljer fritt bland museets exponerade konstverk och gör en komplett Bildanalys (denotation + konnotation) av verket.

Syfte


Läroplanskopplingar

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Moderna museet / bildanalys.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback