Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8 - 9

Lovskola Historia Världshistoria 1871-1919 VT 18

Gammal, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Övergången mellan 1800-tal och 1900-tal

Syfte

Detta ska vi arbeta med

Uppgift: Förändringarnas 1800-tal - tom första världskriget

Mats Hermansson Personal
 
Skapad den 4 apr. (Redigerad 26 apr.)
 
 
 
Förändringarnas 1800-tal - tom första världskriget
Vad är en ideologi?
Gör en mycket kort förklaring vad de olika ideologierna står för
Vad är nationalism?
Varför tyckte vissa kungar att nationalism var bra och vissa dåligt?
Vilka länder enades under andra halvan av 1800-talet och hur gick det till?
Vad är imperialism? Varför uppstod den?
Vad har imperialismen haft för följder för Afrika än idag?
Amerikaemigrationen, När, var,hur, vem varför?
Några orsaker till att första världskriget startade
Vad är "skotten i Sarajevo"?
Vad menas med svarta veckan?
Vilka länder höll ihop? (allianserna)
Hur "såg kriget ut" på väst- respektive östfronten?
Vilken stormakt gick med i kriget 1917? Vad innebar det?
Varför drog sig Ryssland sig ut ur kriget?
Mellan vilka år varade kriget?
Hur slutade kriget?
Vad beslöts i Versaillesfreden?

 

Detta kommer vi att bedöma

Bedömningen sker på de faktakunskaper som det arbetas med samt insikt i vad som påverkar maktförhållanden och konfliktorsaker. Bedömningen sker under lektionsarbetet och på det skriftliga arbetet och testet.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Matriser i planeringen
Historia åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback