Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Teknik-Ägglandaren

Glömstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Du ska bygga en farkost som hjälper ett rått ägg att landa, utan att kläckas från 4 meters höjd.

Kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretisering av syfte

Du kommer lära dig mer om:

Arbetssätt/undervisning

  • Du kommar att få arbeta både enskilt och i grupp med teknik när det gäller kollisionsskydd.

    Du kommer få:
  • göra en egen ritning på en "farkost" som kallas Ägglandaren, där du försöker få med olika krockskydd.
  • göra en egen Ägglandare med hjälp av olika materiel, där du försöker bygga in olika krockskydd. Du ska utgå från din ritning när du bygger din Ägglandare.
  • testa din Ägglandare och se om den kan klara ett fall från ca 4 meter utan att ägget knäcks.

Bedömning/Dokumantation

  • Du kommer bli bedömd för ditt arbete med de praktiska momenten.
  • Din ritning med materiel från materiellistan kommer bli bedömd. Det är viktigt att man på ritningen kan se de materiel du kommer använda, dvs vad finns de på ritningen. På ritningen ska du också sätta ut mått så man kan få en uppfattning om storleken på Ägglandaren.
  • Du ska kunna(skriftligt) beskriva vad vi har för inbyggda krockskydd i dagens moderna bilar.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter