Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Reklam, en filmuppgift

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Hur kommer det sig att du alltid blir så frestad av reklamen? Hur gör man en reklamfilm som säljer. Detta skall du få prova på under bilden under vårterminen.

Målet med arbetsområdet är att..

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp

kommunikativa förmåga

 • resonera om olika målgrupper till olika reklamfilmer

analysförmåga

 • förklara och analysera reklam

dina kunskaper om...

 • reklam och konsumentinformation

 

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig hur reklam i vårt samhälle fungerar.

Arbetssätt

Under projektets gång kommer vi att

 • ha lärarledda genomgångar
 • se reklamfilmer och diskutera kring dem
 • jobba med att producera egen reklam

Detta kommer att bedömas

din förmåga att

 • förstå och använda begrepp 
 • resonera om konsumtion och reklam
 • producera egen genomtänkt reklam

dina kunskaper om

 • hur målgrupp och reklam hänger ihop

 

 

Inlämningsuppgift vecka 21

 • producera en reklamfilm med ett tydligt budskap

Du ska hitta på en produkt och din uppgift är att göra manus samt göra reklam för produkten. Det skall tydligt framgå vad det är du gör reklam för.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser i planeringen
Vt18 - pp - Reklam
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback