Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

LOVSKOLA Biologi åk8 Människokroppen VT18

Gammal, Trelleborg · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Mål: Veta hur andning, matspjälkning, hjärta och blodomlopp fungerar. Skriva en slutsats på laborationen "Hur pulsen påverkas av statiskt och dynamiskt muskelarbete. (finns i classroom, Biologi- Kroppen)

Syfte

Centralt innehåll

Undervisningens Innehåll

 

Vi kommer att gå igenom följande område:

  • några organ och organsystem (uppbyggnad och funktion)
  • olika näringsämnen människokroppen behöver för sin funktion
  • födans väg genom kroppen via matspjälkningsorganens olika delar
  • luftens väg genom kroppen via luftvägarnas olika delar
  • transportsystemet i kroppen : hjärtats delar och funktion samt blodets delar och funktionVi kommer att diskutera/redovisa:

* hur celler, olika organ och organsystem arbetar tillsammans för att du ska må bra
* hur hälsan påverkas av sömn, kost och motion
* vanliga sjukdomar, hur man kan bota och skydda sig från dem
* exempel på viktiga upptäckter inom biologin som haft betydelse för människors levnadsvillkor

 

Du kommer att öva dig på att:

* utföra undersökningar samt dokumentera dessa med hjälp skriftliga rapporter

* samtala om och diskutera frågor som rör människans hälsa samt människokroppens uppbyggnad och funktion

Bedömning

Se NO-matris nedan

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Biologi åk 7-9 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter