Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Programmering- digitala verktyg

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

I det här arbetsområdet kommer du få testa på att arbeta med olika digitala verktyg t.ex. Microbits och CODE.org.

Det här ska du arbeta med:

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om olika digitala verktyg så som Microbits.

Du kommer att få arbeta med din Chromebook på olika sätt med t.ex. Power Point och CODE.org.

Vi fokuserar på förmågan:

Kopplingar till läroplan

 

 

Centralt innehåll åk4-6

Se nedan.

Mål med ämnet:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • använda dig av olika digitala verktyg som t.ex. Microbits, CODE.org, power Point, Office 365.
  • ta dig an olika problem och hitta lösningar för att komma vidare.
  • din förmåga att förstå och använda dig av enkla baskunskaper i programmering. 
  • din förmåga att förstå och använda olika tekniska begrepp.

 

Hur vi ska arbeta:

* bekanta dig med vad Microbits är för någonting genom att testa dig fram.

* lösa olika uppdrag med hjälp av given arbetsgång.

* träna på att göra egna uppdrag i par genom att utveckla redan befintliga uppdrag.

* skriva egna arbetsgångar och instruktioner.

* testa och lösa varandras instruktioner.

* testa på baskunskaper i programmering med hjälp av CODE.org.

* arbeta upp din säkerhet i att använda: Office 365, Power Point, Unikum (även i övriga ämnen)


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback