Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Växter, fotosyntes och pollinering

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Visste du att fotosyntesen är växternas sätt att tillverka sin egen mat, sin egen energi. Utan växter kan inga djur leva, inte heller människan. Hur fungerar fotosyntesen och vad händer med alla löv och döda djur? Det och mycket mer ska vi ta reda på i det här temat.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

utveckla din förmåga att:   

 • använda dina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet, energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen, samhället och inuti människan.

 

Centralt innehåll:

Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande delar ur det centrala innehållet i kursplanen:

”  Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband…samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter”.

”Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner… tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter oh tidningsartiklar”.

I detta kapitel får du läsa om:

 • Hur gröna växter använder energin från solljuset.
 • Vad fotosyntes är.
 • Hur pollinering går till och olika sätt som växter sprider sina pollen
 • Olika sätt som växter sprider sina frön
 • Olika blommor i vårt närområde
 •  Viktiga ord och begrepp:
 • Fotosyntes, Koldioxid, Energi, Syre,  pollen, pistill, fröämne

 

Arbetssätt

 • Läsa texter om fotosyntes. Biologiboken samt texter på Classroom.
 • Rita fotosyntes/förbränningens förlopp tillsammans i klassen.
 • Vi kommer även gå ut och titta och samla in växter i vårt närområde. 

 

Bedömning: 

Du kommer att bedömas efter din förmåga:

 • att delta i diskussioner där du framför dina åsikter, ställer frågor och bemöter andras åsikter.
 • att använda naturvetenskapliga ord, begrepp och teorier vid muntliga och skriftliga redovisningar.
 • under redovisningen kommer du kunna visa hur väl du har förstått fotosyntes/förbränning med hjälp av biologins begrepp och sätta in detta i rätt sammanhang.
 • att förstå vilka insekter som är viktiga pollinatörer
 • att förklara hur pollinering går till
 • att förklara hur frön sprids

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Test: fotosyntes, pollinering, frön och växter
Uppgift 2