Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

På vikingatiden begav sig nordborna ut på resor och mötte andra kulturer. Människor bodde på gårdar i byar eller små städer. Man tillverkade det mesta man behövde själv. Annat köpte man på sina resor eller av handelsmän som kom till staden Birka, till exempel. Man hade en tro på många gudar och berättade sagor om dem och om sig själva. Barnen gick inte i skola, utan lärde sig av sina föräldrar vad de behövde för sina liv. Följ med och lär om hur det var på den tiden.

Historia

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

 

Ur det centrala innehållet i historia årskurs 4-6

·         Hur de Nordiska staterna bildades.

·         Hur kristendomen infördes i Norden. Vilken betydelse religionen har för kulturer och stater i Sverige och i de övriga Nordiska länderna samt konsekvenser av förändringar för olika människor och grupper.

·         De europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

·         Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingarnas resor.

·         Tidsbegreppet vikingatid, samt olika syn på dess betydelse.

·         Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 

 

Vikingatiden - Detta ska du kunna

·         Du ska kunna berätta om en vikingaby, vilka bodde där, vad jobbade de med och hur såg maktstrukturerna ut.

·         Du ska känna till vilka varor som var viktiga för att överleva, hur de framställdes och förvarades.

·         Du ska kunna berätta om de första svenska städerna och kunna resonera om likheter och skillnader mellan livet på landet och i staden. 

·         Du ska kunna redogöra för var vikingatågen gick och vad de innebar för människorna som åkte och de som blev kvar hemma.

·         Du ska känna till vilka varor vikingar och köpmän handlade med.

·         Du ska veta vad runor är och känna till lite om olika källor till den informationen vi har om vikingatiden idag.

·         Du ska kunna berätta de huvudsakliga dragen i de religioner som hade störst betydelse för vikingarna, asatron och kristendomen, samt hur de stod i konflikt till varandra.

·         Du ska känna till vikingatidens placering på en tidslinje.

·         Du ska kunna innebörden i viktiga ord och begrepp.

Arbetsgång

Du kommer att få titta på filmer, söka fakta i böcker och på internet.

Utifrån detta kommer du att få skriva ett arbete om vikingatiden och göra en power Point- presentation som du sedan ska redovisa.

Bedömning

Eleven gör ett arbete som presenteras i en power Point som redovisas.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback