Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Fg kemi - Metaller, papper, glas och gummi

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Dagligen använder du många olika metaller, ibland utan att du kanske tänker på det. Din cykel, diskmaskinen, spisen, bilen, m.m. består av olika metaller men även alla våra elektoniska apparater innehåller olika metaller. Vi har stora naturtillgångar i Sverige. Skogen och bergen har varit viktiga för den svenska ekonomi under lång tid. Ni ska nu arbeta med dessa naturresurser och lära er mer om metall- och pappersindustrin. Då våra naturresurser är begränsade på jorden är det också viktigt att se vilka vinster vi gör då vi återvinner metall och papper.

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att

  • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
  • Använda dina kunskaper i kemi för att ta del av naturvetenskapliga texter

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med följande innehåll

  • Vägen från malm till metallföremål
  • Vinster med metallåtervinning
  • Metaller och vår miljö
  • Vägen från träd till papper
  • Vinster med pappersåtervinning
  • Glas framställning
  • Gummi

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring nya och gamla kunskaper. Vi kommer titta på korta filmer för att få grunderna om materialen. Försök att vara så aktiv som möjligt vid dessa diskussioner.

Visa din kunskap - Bedömning

Kunskapstabellens aspekter 1 och 13  bedöms under avsnittet.

Aspekterna ovan bedöms dels vid de gemensamma diskussionerna och på förhör.

Reflektion

Under arbets gång:

1. Säger du till om det är något du inte förstår eller behöver hjälp med?
2. Deltar du i diskussionerna?
3. Ställer du frågor under genomgångarna som för diskussionerna framåt?


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback