Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Självkänsla knyttet

Förskolan Tomtberga två, Östhammar · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Ge barnen utmaningar för att kunna bygga upp sin tro på sig själv. Barnen ska känna sig sedda och lyssnade på . Vi ska ta känslor på allvar,bekräfta och sätta ord på känslor.

Aktivitet:

Vi pedagoger ska vara lyhörda på vad barnen vill förmedla,vi deltar i barnens lek. Vi bekräftar och sätter ord på det barnenvill förmedla. Alla känslor är okey glad ledsen m.m. Hjälpa till vid konflikter berätta vad som är rätt och fel. Visa hur man tröstar och göra det bra igen.

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar med detta hela tiden. Trots att barnen är små ska de behandlas med respekt och lyhördhet. Grunden läggs tidigt. Barnen lär av att se hur andra gör både barn och vuxna.

Resultat - hur blev det?

Vi ser att  barnen utvecklar sin självkänsla genom att de hela tiden utmanar sig själva i sin vardag. Vi ser att  barnen blir mer och mer självständiga och att de vill prova göra saker själva.  Ordet Själv är numera ett mantra bland barnen.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback