Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Respekt

Förskolan Tomtberga två, Östhammar · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:  

 Vi strävar efter att alla vi vuxna och barn ska respektera varandra, vara öppna för varandras likheter och olikheter.

Att vi alla vuxna och barn ska värna om djur och närmiljö, vara rädda om varandra och om leksaker och material.

Vi bemöter alla barn föräldrar och pedagoger med en hälsning vid lämning och hämtning och berättar något från dagen som varit.

Vi uppmärksammar varandra på att vi ska lyssna på varandra.

Aktivitet:

 Vi låter barnen vara olika tex. ett barn som inte vill sova på madrass vid vilan utan hellre vill sova i sin vagn, barn som är allergiska, vi tar alla tillfällen under dagen att prata om lika och olika.

 

Barnen får öva sig på turordning tex vid . matsituationer, tvättsituationer på och avklädning.

 

 Vi går över till stora gården för att förbereda barnen till sina nya avdelningar.

Alla barn har sin docka som vi använder på samlingen vid "uppropet" därmed uppmärksammas alla barn. Alla barn har sin familjetavla som de kan titta på och prata med oss om.

 

Vi bemöter alla både barn och föräldrar med ett "hej " på morgonen och tar emot varje barn och förälder och ett "hejdå" på eftermiddagen och berättar även något från dagen

Vi ger barnen möjlighet och tid till att till att utveckla sina förmågor tex att klättra upp till skötbordet, att lägga upp av maten, klä av sig m.m.

Vi plockar tillsammans upp våra leksaker så att vår städerska kan städa kan moppa våra golv.

Vi plockar in våra leksaker efter att vi har lekt färdigt ute och ska gå in så att inga leksaker blir stulna eller förstörda.  

När? Var? Hur? Varför?

Under hela dagen tex, på våra samlingar vid måltiderna och vid andra rutinsituationer.

Vi delar in oss i olika gruppstorlekar både ute och inne ,ibland är  vi alla och ibland är vi allt från 1barn-14barn och vi vuxna anpassar oss efter det. 

Vi är med barnen i leken.

 Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och respekterade här hos oss och respektera andra och annat.

 

vi vill att barnen ska utveckla sin identitet och sin nyfikenhet och sin förmåga att leka och lära.

Vi vill att barnen ska ha det roligt tryggt och lärorikt.

Resultat - hur blev det?

Vi ser att barnen har utvecklat sin förmåga att visa respekt för andra genom att de har börjat fråga varandra om olika situationer. T.ex napp? potta? Barnen säger hej och hejdå till varandra och till andra vuxna.

Barnen har också börjat utveckla sin förmåga att själva vet vad de vill ha och att de kan påverka sitt görande. Detta ser vi genom att de nu oftare tar för sig av material även om någon annan har det. Då är vi nära och hjälper till att medla och visa på andra lösningar.

Vi ser också att barnen börjat utvecklat sin förmåga att vänta på sin tur. Vi ser det genom att de kan nu verbalt fråga om  att vänta. Vi ser också att de utvecklat  förmågan att vänta på att någon annan ska bli klar först.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi har använt oss av barnens sätt att vilja göra lika som någon annan för att kunna utmana barnen i deras utveckling. Vi ser vikten av att dela gruppen i flera grupper för att kunna utmana barnen i deras lärande.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback