Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Vasatiden

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Detta ska vi lära oss

Vi ska lära oss vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Vi kommer att få veta vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Vi ska också lära oss om hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde. Vi kommer jämföra om det finns samband mellan Vasatiden och andra tider. Vi kommer även arbeta med historiska begrepp som är typiska för Vasatiden.

 

Så här kommer vi arbeta med området

Vi kommer läsa faktatexter, se filmer, arbeta med skriftliga uppgifter samt besöka domkyrkan där vi får ta del av en vasavisning.

Det här kommer att bedömas:

  • din kunskap om och ditt resonemang om vad som hände under Vasatiden.
  • din kunskap om och ditt resonemang om några framstående personer som levde då och vad de gjorde för Sverige.
  • din förmåga att resonera om varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter
  • din förmåga att diskutera om samband mellan Vasatiden och någon annan tid gällande politik och hur man levde,
  • förmåga att använda historiska begrepp
  • förmåga att kritiskt granska och fundera kring de källor vi ser och möter från vasatiden

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att berätta/resonera/skriva kring frågor vi arbetar med under lektionerna.

Genom ett skriftligt/muntligt prov

Bedömning sker fortlöpande under hela arbetsområdet

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback