Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa år 1-3

Korpadalsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Idrott och hälsa år 1-3

Du ska få lära dig...

  • att röra dig på olika sätt i lekar, spel, danser och träna på de grovmotoriska grundformerna.
  • att prata om hur det känns i kroppen när man rör på sig
  • att orientera i närmiljön med hjälp av olika kartor.
  • vad allemansrätten är och öva på att anpassa dig efter allemansrättens regler.
  • att leka, simma och röra dig i vatten.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback