Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Kvalitet och utveckling i förskolan - Skapande

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Skapande

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Vi  fortsätter att inspirera det spontana skapandet genom att tillföra olika material som ska utveckla deras intresse , kreativitet och lust att skapa. Materialet ska bjudas ut på ett sätt som inbjuder till skapande. Vi har ex delat upp färgpennor i separata burkar för barnen att ta själva, köpt in nya tuschpennor, kopierat målarbilder. Det finns papper i olika storlekar, färger och tjocklekar, tejp, lim.  Ateljén används nu i större utsträckning.  Där skapar vi i mer styrda aktiviteter, projekt. Alla alster sätts upp snyggt för att visa respekt för deras alster. Vi dokumenterar deras tankar, ord med vägg-, bilddokumentation, unikom och Stjärnans blogg. Vi fokuserar på processen i skapandet och inte det färdiga alstret. Barnen möter olika tekniker och problemlösningar i sitt skapande. Vi utgår från barnens intresse i deras skapande och utvecklar den tillsammans med barnen. Vårt mål i projektarbete är att utgå från de barn som visar intresse för ett visst tema och bildar en mindre grupp. Samt att olika barn ska få möjlighet att delta i projekt. Vi försöker att knyta in skapande i övriga aktiviteter som förekommer på avdelningen. Det finns skapande material till alla åldrar. 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

Höstterminen 2017

Det skapandet har ökat på avdelningen, spontana och i ateljén. Barnen visar intresse och uttalar önskemål om material och att arbeta i ateljén. De berättar om sina alster och sätter upp dem på väggarna. Ett projekt om musiksagan: Peter och Vargen är nästa mål med de barn som är intresserade. Projekten är svåra att få in i verksamheten då andra uppdrag går före. Viktigt att det finns en kontinuitet i projektets skapande process för att barnen ska bibehålla intresset och lusten. Barn som deltagit i projekt utrycker önskemål om att få arbeta med nya projekt , vilket vi anser är ett bra betyg för vår skapande miljö. Barnen har utvecklat sin kreativitet och skapar på ett forskande och idérikt  vis. De prövar att skapa med olika / nytt material på nya sätt.

vårterminen-18.

Vår målsättning är som tidigare.

Det spontana skapande är stort i barngruppen i alla åldrar, pojkar och flickor. Vi tillsätter kontnuerligt nytt material för att stimulera deras kreativitet/ fantasi, lust att fortsätta skapande. Ser till att materialet ser inbjudande ut. Dokumentationen har utgått från barnens ord tankar och visas upp på samma sätt som tidigare. Barnen använder materialet på olika sätt och teknik. 

Skapande i olika projekt har inte förekommit som vi önskat på grund av andra uppdrag som haft större prioritering tyvärr.  Atelj’en har inte utnjyttjas i någon större utsträckning.

 

Vi fortsätter att stimulera det spontana skapandet med att ta in ytterligare nytt material från atelj’en.

Vår önskan och mål är att kunna arbeta med projekt i en mindre grupp barn utifrån deras intresse. 

Vi fortsätter att lyssna och ta till vara barnens ideer och förslag på olika former i skapandet. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Skapande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter