Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

JÄ VT 18 Åk 8 Sv Kulor i hjärtat VB

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Vilka är dina kulor i hjärtat?

Namn på arbetsområdet

Kulor i hjärtat vt-18

 

Mål för elev

Du ska lära dig att 

  • läsa och analysera skönlitteratur
  • känna igen vad som är typiskt för gestaltande texter
  • tolka och föra resonemang om budskap, språk och stil i skönlitteratur
  • skriva en text där du gestaltar en känsla
  • ge respons på andras texter
  • bearbeta dina egna texter
  • använda ett varierat och korrekt språk
  • kombinera text och bild

 

Innehåll

Arbetsområdet behandlar genren skönlitteratur. Du kommer att läsa och diskutera Kulor i hjärtat av Cilla Naumann.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att läsa och lyssna till boken Kulor i hjärtat. Varje kapitel kommer vi att bearbeta antingen enskilt eller i grupp, skriftligt och muntligt.

 

Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för skönlitterära gestaltningar, hur man skriver gestaltande, hur du analyserar en text samt hur du samtalar på ett bra sätt.


Under arbetsområdet kommer du också lära dig mer om hur du skriver mer uttrycksfullt genom att använda liknelser, metaforer, retoriska frågor och andra stilgrepp.


Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de diskussioner och övningar vi gör i klassrummet, genom att analysera boken i skrift, genom att skriva en text där du gestaltar en känsla, samt läsa in din text till bilder.

Bedömningen avser din förmåga att:

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt att följa språkliga normer och anpassa språket efter syfte och mottagare.

Kursplanemål

Berättande texter och sakprosatexter
Läsa och skriva
Tala, lyssna, samtala

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa + kombiner text, bild och musik
SKRIVA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter