Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Statistik - Undersökningar åk 1

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 juni 2018

Du ska göra en undersökning och ett diagram.Tycker du bäst om vanilj eller choklsdglass? Ditt diagram visar att det är fler som tycker om vaniljglass än chokladglass.

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig att
  • utföra en enkel undersökning.
  • samla data i en tabell.
  • göra ett stapeldiagram.
  • beskriva resultatet.

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att
  • göra en undersökning tillsammans med en kamrat.
  • göra en tabell av undersökningen i ett stapeldiagram.
  • redovisa visa min undersökning och använda begreppen fler-färre-färst,
  • redovisa undersökningen och tabellen för kamrater.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Jag ska visa genom att
  • vara aktiv när jag redovisar min undersökning
  • vara aktiv och ställa frågor om kamraters undersökningar

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback