Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska år 4 Nolbyskolan

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 juni 2018

I svenskan bedömer vi elevernas förmåga att läsa, skriva och tala.

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar samt förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Bedömning

 

Följande kommer att bedömas:

  • Förmågan att förstå och tolka texter.
  •  Förmågan att skriva olika slags texter.
  •  Förmågan att läsa med flyt.
  •  Förmågan att kombinera texter med bilder så att texternas budskap blir tydligare.
  •  Förmågan att samtala och framföra egna åsikter.

 

 

Så här bedöms eleven:

  • genom lärarens analys av skriftlig produktion
  • genom lärarens observationer och analyser i samtals-, diskussions- och argumentationstillfällen
  • genom lärarens observation och analys av elevens läsförmåga. (läsa med flyt, läsförståelse och i viss mån läshastighet)

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Svenska År 4-Nolbyskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback