Skolbanken Logo
Skolbanken

Samspel och olika uttryckssätt

Borgmästarskolans Gysär, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

Vi fokuserar på det sociala samspelet och stimulerar elevens delaktighet i detta

Planeringen ska innehålla och Möjliggöra socialt samspel och olika uttryckssätt för eleven under hela skoldagen

Personalen ska uppmärksamma elevens kommunikation genom kroppsspråk, ljud och under lektioner med korgarbeten, smartboard och Ipad.

Eleven ska få stöd av personalen till samspel mellan dem och övriga elever ex. under samlingar, utflykter, rörelseaktiviteter m.m.

Planeringen utgår från elevens schema som måste följas, utvärderas och mnöjliggöra val för eleven under skoldagen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback