Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Idrott och hälsa åk 3

Bokenäs skola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

Du kommer att få prova på olika moment, lekar och aktiviteter som finns i ämnet idrott och hälsa.

Mål

Vi kommer att öva din förmåga att:

  • delta i lekar, spel och idrotter
  • anpassa dina rörelser till olika lekar, dans, spel och idrotter
  • simma
  • åka skridskor
  • genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö
  • utföra orientering runt skolgården, med hjälp av enkla kartors uppbyggnad
  • lära om allemansrättens innebörd

Undervisningens innehåll

Du kommer att få prova på olika lekar, spel och idrotter där vi övar på rörelser och samarbete. 
Du kommer att få röra dig till musik, simma, åka skridskor och ha olika aktiviteter inomhus samt utomhus.
 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga genom observation och ditt deltagande.


Läroplanskopplingar

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback