Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Musikundervisning åk 7 vt 2018

Korsavadsskolan 7-9, Simrishamn · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

En sammanfattning av de pedagogiska planeringarna för årskurs 7 vårterminen 2018 på Korsavadskolan i Simrishamn Mer information till arbetsuppgifterna samt arbetsmaterial finns att se på Classroom

MUSIKUNDERVISNING ÅK 7 VT 2018

 

ORKESTERNS INSTRUMENT

Presentation av orkesterns instrument och instrumentgrupper, samt instrumentens karaktär och funktion i även icke-musikaliska sammanhang.

Arbetsmaterial:

Instrumentgrupper och instrument i den västerländska musiken   

Faktatext med bilder och länkar till videoclips

Arbetsblad instrument  

Instrumentets olika delar samt tonbildning

Bedömningsaspekt:

11. Musikaliska instrument

 

SÅNG OCH ACKORDSPEL

1. Vi sjunger "Broder Jakob" på svenska i kanon. Därefter sjunger vi låten på många olika språk!  

2. Vi sjunger "Tom Dooley" och “En taggatrå” och spelar kompet (D och A7) på ukulele och gitarr.

3. Vi sjunger "Varm korv boogie" och spelar kompet (D, G och A7) på ukulele och gitarr.

Vi pratar om låtens uppbyggnad - Bluestolvan.

Bedömningsaspekt:

1. Delta i gemensam sång 2. Spela och ackompanjera 3. Anpassa och uppmärksamma

 

BLUESEN

1. Presentation av hur bluesen uppstod, dess funktion, betydelse och karaktär samt hur bluesen har utvecklats och varit grunden för många nya genrer idag.

2. Vi spelar en bluestolva på keyboard med ackorden C, F och G (Elbas, Gitarr, Ukulele)

Arbetsmaterial: “The Blues Accordin’ to Lightnin’ Hopkins” https://www.youtube.com/watch?v=ITCcMWC_RW8

Bedömningsaspekt:

2. Spela och ackompanjera 3. Anpassa och uppmärksamma 9. Resonera om funktion och betydelse

10. Musikaliska karaktärsdrag

 

RUNDGÅNGAR / LOOPAR

1.Presentation av trenden att bygga låtar med 4 olika ackord som ständigt upprepas (rundgång).

2.Vi spelar en rundgång på keyboard med ackorden Am - F - C - G och försöker hitta variationer i sättet att spela dessa till “Save tonight”

Arbetsmaterial: “Axis of Awesome - 4 Four Chord Song”

https://www.youtube.com/watch?v=5pidokakU4I

Bedömningsaspekt:

2. Spela och ackompanjera 3. Anpassa och uppmärksamma 5. Bearbeta och tolka till uttryck

 

MIN FAVORITLÅT - individuell uppgift

Eleverna ska skriva om en låt som de gärna lyssnar på och berätta lite om vad det är som gör att de gillar denna låt (t.ex. textens innehåll, melodin, tempot, etc. - kanske en upplevelse de förbinder med låten) samt berätta lite om artisten/gruppen som gjort låten och om man kan inordna den i en speciell genre.

Bedömningsaspekt:

9. Resonera om funktion och betydelse

10. Musikaliska karaktärsdrag

 

MELODISPEL OCH MUSIKSYMBOLER

1. Genomgång av begreppen puls, takt och rytm samt symbolerna för olika notvärden. Träning i att kunna klappa en noterad rytm samt  kunna känna igen vilken noterad rytm som klappas.

2. Genomgång av stamtonerna (a b c d e f g) och hur dessa noteras i ett notlinje system utifrån en G-klav och en F-klav. Träning i att hitta tonernas namn (genom att utgå från den linje som klaverna markerar) i ett Notrebus där man fyller i bokstäverna för de noterade tonerna i en ofullständig mening.

3. Presentation av hur man läser och spelar melodier efter noter (piano) och tabulatur (gitarr/ukulele).

Övning i att läsa tonhöjd och rytm och att kunna kombinera detta riktigt i melodispelet.

Arbetsmaterial:

Puls, takt och rytm / Notvärden / Notrebus

Melodispel och musiksymboler (Arbetsblad 1-3)

(Gleerups läromedel Musik 7-9 / Musikskapande / Musiksymboler)

Bedömningsaspekt:

2. Spela och ackompanjera 4. Sjunga eller spela instrument 11. Musikaliska instrument

 

GARAGEBAND (Kommentar: Har ej gjorts vt 2018 då eleverna gjort liknande uppgift ht 2017 med dåvarande musiklärare)

Övning i att skapa en låt i Garageband. Individuell uppgift (1-2 elever)

Träning i att bygga en låt utifrån 4 ackord där man kombinerar instrumenten: Gitarr, Piano (keyboard), Bas och Trummor - men även är fri att lägga till några andra instrument. I första hand använder man sig av Smart-funktionen för instrumenten.

Arbetsmaterial:

Genomgång i YouTube klippet Gör en egen låt i Garageband

https://www.youtube.com/watch?v=qDTI7s5L2TU

Bedömningsaspekt:

3. Anpassa och uppmärksamma  6. Skapa musik

 

GRUPPMUSICERANDE

Tom Dooley

En taggatrå

Varm korv boogie

Bad Moon Rising

Bluestolvan i C

Save tonight (4 Chord song i C)

Demons (4 Chord song)

Bedömningsaspekt:

1. Delta i gemensam sång 2. Spela och ackompanjera 3. Anpassa och uppmärksamma

ALLSÅNG

Broder Jakob

Tom Dooley

En taggatrå

Varm korv boogie

Sommar, sommar och sol

Sommaren är kort

Sommarsånger elevernas val

Bedömningsaspekt:

1. Delta i gemensam sång 3. Anpassa och uppmärksamma

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter