Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Bild, Svenska

·

Årskurs:

F - 2

Årstiderna

Kronaskolan F-3, Ale · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Under ett år händer det mycket i naturen! Hur märker vi egentligen det? Vad kännetecknar de olika årstiderna? Vad kan vi se för förändringar i naturen? Hur anpassar sig djuren och växterna när det blir kallare ute? Vilka högtider firar vi under de olika årstiderna? Vilken årstid är det när du och dina klasskamrater fyller år?

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta med de fyra årstiderna:  hösten, vintern, våren och sommaren.

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • beskriva förändringar i naturen om hösten, vintern, våren och sommaren.
 • kunna namnge några djur, insekter och blommor.
 • redogöra för hur djur och växter påverkas av årstiderna.
 • skapa texter där ord och bild samspelar.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 

 • Utgå från det du redan vet, dina frågor och funderingar, tankekartor och diskussioner.  
 • Göra iakttagelser och observationer i naturen.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Träna på att berätta och förklara.
 • Träna på att skriva korta faktatexter till bilder.
 • Göra enklare experiment i klassrummet och i naturen.
 • Vi kommer att skriva och arbeta gemensamt, men även enskilt och i par eller i grupp.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt eller med hjälp av bilder beskriva vad som händer i naturen under årstiderna.
 • förklara hur några djur anpassar sig efter årstiderna.
 • kunna namnge några djur som sover sig igenom vintern.
 • kunna namnge någon fågel, insekt och blomma.

Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter