Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden

Sternöskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Du kommer får lära dig om människans uppkomst och om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra de olika tiderna och jämföra med hur vi har det idag.

Konkretisering av målen:

 • tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder och placera dem på tidslinjen,
 •  om människans uppkomst och om hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern t.ex. boende, mat, klädsel och folktro,
 • om fornlämningar och språkliga uttryck från den här tiden,
 • din förmåga att  återberätta, förklara och beskriva så andra förstår vad du menar,
 • din förmåga att skriva berättande text med början, mitten och slut,
 • din förmåga att skriva faktatexter om det du lärt dig om forntiden med egna ord så andra förstår,
 •  hur föremål i vardagen har har förändrats över tid,
 • Du kommer få lära dig om berättelser i nordisk mytologi 

Undervisning

Du kommer att få

 • lyssna på lärarledda lektioner,
 • läsa faktatexter,
 • se på filmer,
 • läsa skönlitteratur,
 • diskutera/samtala i helklass/grupper,
 • skriva egna texter

för att du ska nå målen ovan.

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur det var att leva på forntiden
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
 • använda tidslinjer och olika tidsbegrepp
 • söka information från en eller flera källor
 • delta i diskussioner/samtal
 • beskriva hur några föremål har uppfunnits och förändrats under tid fram till idag
 • berätta något om berättelserna i nordisk mytologi

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback