Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Livscykler

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

Det här kommer du att arbeta med:

  • Följa och iaktta fjärilens utveckling från larv, puppa till färdig fjäril.
  • I grupp kommer du att så fröer och ta hand om dem så att de växer upp till plantor.
  • Hur fröer vill ha det för att gro och växa och i samband med det iaktta och diskutera det du ser och dra slutsatser av detta.
  • Du kommer att få föreläsningar och arbetsuppgifter om fjärilens och en plantas livscykel

 


Det här ska vi bedöma:

  • Du ska kunna berätta om fjärilens livscykel.
  • Du ska kunna beskriva en växts livscykel.
  • Du ska kunna förklara varför fjärilen och växterna behöver varandra.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tema Livscykler
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter