Skolbanken Logo
Skolbanken

Ekorrens lärmiljö

Solängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

På Ekorren har vi ständigt arbetat med vår lärmiljö under terminen för att stimulera barnen lek och lärande.

Vad:

  • Tema Musik:
  • Matsituationen:
  • Läsmiljö:
  • Soffan
  • Kojan:

 

 

Hur:

  • Utifrån barnens behov och förutsättningar försöker vi skapa miljöer som lockar och stimulerar till lek och lärande.
  • Vi går igenom på veckoplaneringarna hur det fungerar i våra olika miljöer och om det är något vi behöver ändra/utveckla.

 

Varför:

  • För att barnen ska stimuleras till att leka och lära krävs det att dom känner att miljön är intressant och stimulerande.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Soffan
Matsituationen
Kojan
Tema Musik