Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

English grammar

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Grammatik är grundstommen i alla språk. I detta arbetsområde får du visa dina kunskaper om grundläggande engelsk grammatik vi gått igenom från årskurs 4 till årskurs 5.

Målen med undervisningen är att utveckla förmågan att:

...behärska grundläggande engelsk grammatik och ha ett grundläggande ordförråd för att kunna göra dig förstådd  

...läsa och förstå texter och instruktioner

...skriva meningar och korta texter

  

Undervisningens innehåll och arbetssätt

På lektionerna utvecklar vi engelska grammatiken genom att:

- ha gemensamma genomgångar
- arbeta med grammatikhäfte
- läsa texter dels från Magic 5 Classbook och andra medier.
- göra övningar i Workbook från Magic 5
- lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
- skriva texter av olika slag (faktatexter, beskrivningar, dialoger, brev).
- tala engelska (i par, smågrupper, enskilt och i talkör, presentationer osv.)
- utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
- göra grammatikövningar på ipad (ex. magic och read theory)

Bedömning

Så får du visa dina kunskaper och förmågor:

- Skrivna texter av olika slag

- Grammatikprov i två delar


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
English grammar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter