Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Vardags teknik

_Gemensamt i Halmstad, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Spaning på teknik

Undervisning

Under tekniktemat kommer du att få titta närmare på hur en ingenjör arbetar genom att vi lär oss om teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösning och konstruktion. Du kommer att bland annat få testa på att vidareutveckla mobiltelefonen och säkra hemmet.

Vi kommer att titta på serien Teknikspanarna som med sin serie inspirerar och leder in eleverna i teknikens värld. Eleverna får lära sig att teknik kan vara allt från den enkla uppfinningen galgen i gaderoben till en den moderna mjölkgårdens avancerade datasystem.

Som elev kommer du att få dokumentera ditt arbete på olika sätt genom de olika uppdrag du får utav teknikspanarna där du ritar och skriver ner dina förslag till utveckling eller lösningar till problem.

Du kommer bland annat att få tillverka pappersflygplan där du ska pröva dig fram för att flygplanen ska klara av olika egenskaper som tung last, snabbflygande och lång-flygande plan.

Eleverna kommer att träffa på ord som ingenjör, arkitekt, designer under temat, vi kommer även titta närmare på människor som varit delaktiga på olika sätt i utvecklingen av olika uppfinningar som lett fram till dagen tekniska samhälle.

Eleverna kommer att titta på historiska porträtt utav Lars-Magnus Ericsson, grundaren av LM Ericsson AB, Isac Rosen uppfinnare av garnmataren, Bröderna Wright flygplansutvecklare och de första som genomförde en kontrollerad flygning och August Stenman grundare av ASSA och utvecklare av de moderna låsanordningarna.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Teknik år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback