Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 9

Modersmål vietnamesiska åk 6-9

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Vi kommer jobba med olika text typer och jämföra tradition och kultur mellan Svenska och Vietnamesiska, jobba med struktur och grammatik i meningar samt diskutera. Vi jobbar med olika texter typ, läsa böcker. Utveckla läsa, skriva och diskuterar förmåga.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Centralt innehåll.

Konkretiserade mål för eleven:

Du skall:

 • Kunna läsa olika texter på modersmålet och visa bra läsförmåga;
  skriva olika sorters texter (t.ex sammanfattningar, insändare, debattartiklar, krönikor, noveller) med mycket fokus på grammatik och textstruktur;
 • Kunna uttrycka dina tankar och känslor om något som du själv har upplevt;
  diskutera det du har läst och ställa frågor och samtala kring det med dina klasskamrater;
  använda synonymer, motsatser och bygga upp ditt ordförråd för att möta olika situationer;
  diskutera högtider och traditioner i Vietnamesiska, och jämföra dessa med svenska högtider.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att jobba mycket med digitalt (framför allt med Ipad och dator)
  Under läsåret kommer vi att gå igenom grunderna av vietnamesiska kulture och litteratur.
  Efter varje del ska eleven presentera muntligt (med hjälp av powerpoint, book-creator eller liknande) en  händelse, en vietnamesiska region,...
  Angående grammatiken vi kommer att fortsätta jobba framförallt ord typer, kombinerande meningar mm. 
 • Vi kommer att läsa olika texter framförallt från skönlitterära böcker och skapa diskussion kring dem.
  Du kommer att uttrycka dina åsikter och reflektera över dina tankar samt koppla texter till dina egna upplevelser.
  Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser för att öka ditt ordförråd.Vi kommer då och då att översätta olika texter från vietnamesiska till svenska och tvärtom.
  Vi kommer att titta på filmer.
 • Arbetsformer och material.
 • Arbetsformar: 
  individuellt arbete och grupparbete, EPA
  högläsning av skönlitterära texter;
  muntligt berättelser/beskrivningar/diskussion;
  skrivarbete, i grammatikböcker anpassade till nivå;
 • FilmerLäroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter