Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Materia

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Exemplen på materia är allt som finns runt omkring dig. Här finns material som sten, järn, koppar, plast, gummi m.m. Oavsett vilket material föremålet är gjort av, säger man att det består av materia (kommer från latinet och betyder ämne).

Mål

Materia

• Förstå vad materia är

• Veta vad materia är uppbyggd av

• Veta vad ett grundämne och en kemisk förening är

• Förstå vad vikt och volym är

• Förstå att ämnen har olika täthet (densitet)

• Veta något om vilken betydelse vattnets ytspänning

har för naturen och vårt vardagsliv

• Veta något om nanoteknik

• Kunna några teorier om materia

Materia Laborationer

• Kunna hantera en del av laboratoriets basutrustning

• Kunna skriva en lab-rapport

• Kunna väga

• Kunna mäta volym


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i fysik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter