Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grytets Jämställdhetsplanering Trygghet ht17

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål: 

Skapa trygghet för barnen i vår inne och utemiljö.

 

Aktivitet: 

Grupp aktiviteter.

 

När? Var? Hur? Varför?

Inskolning

barnens vistelsetid på förskolan. Rutiner, trygg personal, trygga vårdnadshavare.

 

Resultat - hur blev det?

Barnen och barngruppen känns trygg, barnen visar känslor, står upp för sig själva och för varandra. Barnen visar och säger ifrån då någonting inte känts bra. 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi pedagoger har arbetat aktivt med att skapa trygghet hos det enskilda barnet och i hela barngruppen. 

Att bekräfta barnets känslor och att alla är bra precis som man är, har vi arbetat extra mycket med tillsammans med barnen samt att våga säga ifrån både till sina kompisar och till oss pedagoger.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter