Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Teknik

·

Årskurs:

2

Musik och teknik

Aspen Montessori, Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Under arbetet med musik och teknik kommer du att få lära dig om olika tekniska lösningar och deras användbarhet. Du ska lära dig att konstruera olika ljud och instrument. Du ska även lära dig om olika material och deras egenskaper. Du kommer att lära dig olika begrepp som har med musik och instrument att göra. Samt enkla symboler och noter för musik. Du kommer även att få lyssna på musik och måla till denna.

Musik och teknik

 

Beskrivning av arbetsområdet

Under arbetet med musik och teknik kommer du att få lära dig om olika tekniska lösningar och deras användbarhet. Du ska lära dig att konstruera olika ljud och instrument. Du ska även lära dig om olika material och deras egenskaper. Du kommer att lära dig olika begrepp som har med musik och instrument att göra. Samt enkla symboler och noter för musik. Du kommer även att få lyssna på musik och måla till denna.

Mål för eleven kopplat till läroplanen:

När temat är slut ska jag utvecklat min förmåga att:

·         Planera och utföra enkla konstruktioner.

·         Beskriva och förstå hur några enkla musikinstrument fungerar.

·         Konstruera enkla musikinstrument.

·         Kunna några enkla symboler och noter för musik.

·         Kunna olika begrepp som har med musik och instrument att göra

Lgr 11

Tekniska lösningar:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

• Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

Musikens sammanhang och funktioner

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

• Hur instrumenten låter och ser ut

 

Undervisning (hur ska vi arbeta?)

·         Praktiskt skapa instrument

·         Se på film

·         Vi kommer att arbeta i grupp

·         Diskutera tillsamman

·         Lyssna på instrument

·         Lyssna på musik och rita utifrån våra känslor

·         Skapa musik med egna instrument

·         Utvärdera temat när det är slut

 

Bedömning (kunskapskrav)

Under temats gång ska du genom olika arbetsuppgifter visa att du har förmågan att:

·         Planera och utföra enkla konstruktioner.

·         Beskriva och förstå hur några enkla musikinstrument fungerar.

·         Kunna några enkla symboler och noter för musik.

·         Kunna olika begrepp som har med musik och instrument att göra

 

Utvärdering

När temat är slut skall du utvärdera arbetet utifrån en mall.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback