Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Makedonska åk 7-9, Höst 2018

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Modersmålet är av avgörande betydelse för elevens kulturella identitet. Modersmålsundervisningens syfte är att främja elevernas utveckling till flerspråkighet, jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

   

Under denna termin vi kommer att arbeta med nya utmanade tema som delvis har eleverna önskat sig eller som jag anser vara lärorika och intressanta.  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att kommunicera, tänka, resonera, återberätta och uttrycka sig. Vi kommer att arbeta med digitala verktyg för att kunna bedöma oss själva och dokumentera det som vi har jobbat med.

Syfte

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin språkförmåga, urskilja språkliga strukturer och normer. Vi ska arbeta med läsa, skriva, lyssna, och redovisa likheter och skillnader mellan kulturerna

SKRIVA

 • Du ska lära dig att skriva en text med ett tydligt och korrekt innehåll så att andra förstår vad du ville säga.
 • Du ska lära dig utveckla och med innehåll/beskrivningar  förbättra dina texter.
 • Du ska lära använda dig av miljöer, tider ,personer och känslor i dina texter.
 • Du ska känna till och kunna använda skrivregler och grammatik och sambandord.

LÄSFÖRSTÅELSE

 • Du ska lära dig att läsa olika typer av texter.
 • Du ska utveckla läsförmågan och läsförståelse/analys och budskap..
 • Du ska kunna stavningsregler för olika ljud på makedonska.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA

 • Vi kommer att läsa och skriva olika texter.
 • Vi kommer att träna på texter och språkuppbyggnad.
 • Vi kommer att träna på att använda olika verb tempus och sambandord.
 • Vi kommer att göra en enkel jämförelse i meningsbyggnad mellan svenska och makedonska.

FÖRDJUPNING:

 • Eleven får välja själv en bok, tema, film.
 • Eleven ska skriva bokrecension/sammanfattning.
 • Eleven ska redovisa den muntlig och skriftligt.

 

Detta ska bedömas

 • Skrivförmågan.
 • De texter du skriver
 • kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekt och orsakssamband.
 • Hur du kan variera språket genom ett bra ordförråd.
 • Kan jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska.
 • Hur du kan behärska ordklasserna och verb/ tempus.
 • Läsförmågan,  läsförståelse och lässtrategier.
 • Kan förbereda muntliga redogörelse med fungerande inledning, innehåll och avslutning
 • Ställa frågor och framföra åsikter
 • Kan göra jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och kan dra slutsatser om vad dessa kan bero på.

SAMT se matris.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Makedonska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback