Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Idrott och hälsa vt -18

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- se "Kopplingar till läroplanen - Syfte"

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Du kommer arbeta med grovmotoriska rörelser, samt lekar i både inne- och utemiljö. Du kommer även att arbetat med lekar och rörelser i vattnet, balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Du kommer arbeta med några av allemansrättens grunder.

 

Arbetsformer

- övningar i idrottshall

- vistelse och övningar i vattenbassäng

- vistelse och övningar i utemiljö

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

- se "Kopplingar till läroplanen - Kunskapskrav"

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i idrottssalen och i utemiljön, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter