Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

VT 2018 åk 6: Orientering

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Förmågan att titta på en karta och tolka informationen för att sedan peka ut var du själv befinner dig tränas i detta arbetsområde!

Målet med undervisningen under denna arbetsperiod är att du som elev ska utveckla din förmåga att..

  • orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Känna till kartors uppbyggnad och symboler.
  • delta i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Lektionsinnehåll

Fokus kommer att ligga på att repetera och öva på att passa kartan samt använda tumgreppet. Vi övar och orienterar både i idrottshallen och i byn.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både individuellt och i par. Det blir olika praktiska övningar med såväl egna kartor som flygfotokarta och orienteringskarta.

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

* Din förmåga att passa kartan och orientera dig i bekanta miljöer.

Läroplanskopplingar

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Matriser i planeringen
VT 2018 åk 6: Orientering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback