Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Vad är luft?

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Idag arbetade vi med luft. Vi blåste på fjädrar, i vatten och sen försökte vi blåsa på bilar så de skulle rulla, men det gick inte.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter