Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Pedagogisk planering inom svenska och matematik i förskoleklass ht 17 - vt 18

Misterhults Skola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Pedagogisk planering inom ämnena svenska o matematik.

Ämnesområde: Svenska

Under våra "språklekar" arbetar vi med att öva upp den språkliga medvetenheten utifrån  ett läromaterial som heter Bornholmsmodellen. Detta för att lägga en god grund inför kommande läsning. Du har också arbetat i olika arbetsböcker och i ett häfte som heter "Träna med pennan" för att få en bra grund att stå på både inom läs och skriftspråket. Varje vecka har vi också gått igenom en bokstav tillsammans med År 1 som du sedan har fått måla, klippa ut och pussla ihop. Du har också fått träna dig i att skriva bokstäver och ord t.ex. genom att göra en gemensam saga. Varje dag har vi haft högläsning då ni har fått återberätta innehållet för mig.

 

Ämnesområde: Matematik

Vi har gått igenom de matematiska utvecklingsområdena d.v.s. taluppfattning, former och mönster, mäta och jämföra, tid och rum samt sortera och klassificera. Vi har även gått igenom "lilla plus" inom detta ämne.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter