Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnen idag om imorgon

Brunnsberga förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Med ett projektinriktat arbetssätt menar vi ett projekterande utforskande förhållningssätt som i enlighet med läroplanens intentioner gör att barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande. Läsårets projektrubrik har tagits fram utifrån spår och nyfikenheter som väckts i förra årets projekt och är inspirerat av Reggio Emiliainstitutets upprop om en hållbar framtid.

Tankar bakom projektet: Barnen är viktiga, de är vår framtid. Vi vill göra oss nyfikna på vad våra barn behöver för att kunna vara framtiden, och för att kunna möta framtiden. I tankarna inför projektet har vi gemensamt lyft vikten i att kunna stanna upp, gå nära och mötas i olika konstellationer kring utmanande erbjudanden ute och inne. Vi har lyft att vi vill fördjupa den estetiska dimensionen och att vi är nyfikna på ekologi och begreppet “ekologisk känslighet”. 

 

Nyfikenhetsfråga: Vi tänker att nyfikenhetsfrågan växer fram allt eftersom att barngruppen och pedagogerna börjar mötas i våra lärmiljöer ute och inne. Pedagogerna kommer vara nyfikna och dokumentera med fokus på barnens möte och nyfikenhet på ekologi och estetik. 

 

Verksamhetsmål:

Pedagogerna ska ha kunskap om och använda målstyrda processer i sin undervisning

 

Pedagogerna ska använda 100 språklighet för att stimulera och fördjupa i barnens lärprocesser

 

Varje barn ska stimuleras regelbundet att reflektera över sitt eget lärande.

 

Fokus på estetik och ekologi

Fokusområde hjälper oss att skärpa blicken och får syn på olika saker som man kanske inte fått syn på annars. Vi upplever våra fokusområden, ekologi och estetik som förenliga, föränderliga och utvecklande.

Ekologi är samspelet mellan olika levande varelser och miljön som de är i. För att få tag på den ekologiska känsligheten behöver vi våga och ge tid för att stanna upp och gå nära. Exempelvis kan man uppfatta en äng men när man går nära, nära uppfattar man variationen av rikedom i många olika uttryck och intryck. Människan har en inneboende längtan om att få leva i symbios med naturen men inte bara ytligt utan att få gå på djupet.

Estetik - vackert eller inte - det är upp till betraktaren, subjektivt. En sak kanske tilltalar och eggar men den behöver inte vara vacker i sig. I bara en liten häck kan man hitta många olika blad med många olika egenskaper/uttryck osv. Vi behöver estetik i våra liv, för att bli engagerade, för att egga vår fantasi och dela upplevelser tillsammans.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback