Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Sof, NO, vt åk3

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

I NO ska du få uppleva, undersöka och upptäcka din omvärld på olika sätt!

Vad ska jag lära mig?

 • Berätta något om vad ljud är och hur du upplever ljud.
 • Berätta om vattnets olika former och övergångar mellan formerna.
 • Separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Kunna ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
 • Kunna beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
 • Kunna dokumentera en undersökning på något sätt och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.
 • Kunna använda några specifika NO-begrepp i samtal, ex. vibrationer, ljudvågor, ljudstyrka, tonhöjd, högt, lågt, starkt, svagt, hastighet, fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, stelning, smältning, molekyler, atomer, väte, syre, hypotes, resultat, slutsats.

 

Hur ska jag lära mig?

 • Praktiska undersökningar med olika material.
 • Se på film.
 • Samtal och diskussioner kring våra undersökningar.
 • Dokumentera i bild och text.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du ska kunna

 • Berätta minst tre saker som du har lärt dig om ljud, t ex via "exit ticket".
 • Benämna vattnets olika former.
 • Berätta om vattnets övergångar mellan formerna.
 • Visa att du kan separera lösningar och blandningar i praktiskt arbete med hjälp av t ex filtrering och avdunstning.
 • Ställa en hypotes till en undersökning.
 • Beskriva resultatet till en undersökning.
 • Dokumentera en undersökning i bild och/eller text.
 • Använda din dokumentation i samtal.
 • Använda några begrepp i text eller samtal.

Läroplanskopplingar

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Sof, NO, åk3, vt18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback