Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Respekt

Förskolan Skutan, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Jämställdhetsplanering för arbetet med respekt

Avdelningens mål: 

Vi kommer att fortsätta arbetet med respekt där vi pratar om allas lika värde. Vårt mål är att barnen ska få möta ordet respekt och få verktyg med sig att förstå dess betydelse.

Aktivitet:

Vi kommer att arbeta med begreppet respekt genom att läsa och prata om allas lika värde. Där pratar vi om vem som är barn och vuxen, att alla har rätt att få vara med och bestämma, alla har rätt till ett namn och en familj och att de kan se olika ut.

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar dagligen med detta under året. Detta för att barnen ska få möta olika begrepp och få chans att förstå dess innebörd på ett konkret sätt. Detta kommer göras under hela dagen men även i samlingar, på läsvilan, arbete i mindre grupper där vi lättare ser och hör varandra.

Resultat - hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback