Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Tema - Kristendom

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Projektplanering för tema – Kristendom 

1.     Syfte: Tema Kristendom

Syftet med detta tema är att du ska utveckla kunskaper om:

-         Kristendomen

-         Hur människor inom kristendomen lever med, uttrycker, sin religion och tro på olika sätt

-         Kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar

 

2.     Centralt innehåll:

Vad ska vi göra:

-         Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser

-         Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället

-         Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret

 

3.     Konkretiserande mål:

Vad ska du känna till:

-        Grundare: Vem anses vara grundaren av religionen?

-        Symboler: Vilka symboler används? Vad betyder dem? Varför använder man just dem?

-        Gud/gudar: Vad kallas guden/gudarna?

-        Heliga böcker: Vilken/vilka heliga böcker används? Vad står det i den/dem?

-        Platser för bön: Var ber man? Hur ser det ut, utanpå och inuti?

-        Andliga ledare: Vad kallas den som leder gudstjänsterna inom religionen?

-        Lagar/regler: Vad lever man efter?

-        Högtider: Vilka högtider firas? Hur och varför firas de?

-        Heliga platser: Var i världen finns heliga platser? Varför är platsen helig?

-        Trosbekännelse: Vilka religioner har en trosbekännelse? Hur låter den?

-        Liv efter döden: Vad händer efter döden?

-       Utövning: Var i världen utövar man religionen?

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback