Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Teknik med hävstång åk 4

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Hävstänger har funnits under lång tid och finns än idag runtomkring oss - hemma, ute, i vardagen och på jobbet. Vet du vad som menas med en hävstång? Känner du till någon hävstång ?

Syfte:

 Kunna förstå vad hävstång är samt kunna konstruera med hjälp av hävstångstekniken.

 

Innehåll:

* Leta hävstänger i klassrummet och i vardagen

* Konstruera en kastmaskin.

* Känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar:

- hävstång

- vridningspunkt

- led

- konstruktion

- kraft

- hållfasthet

- dokumentation

 

Bedömning:

Din förmåga att delta aktivt.

Din förmåga att beskriva och ge exempel på konstruktioner där hävstångstekniken ingår.

Din ord- och begreppsförmåga  inom hävstångstekniken.

Din förmåga att konstruera en kastmaskin med hjälp av spatlar, glasspinnar,  gummiband och flirtkula.

Din förmåga att dokumentera.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter