Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

DJUDJR0

Djuren i naturbruket

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Rättvik · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Under kursen kommer du lära dig om olika djurslag. Du skall utveckla din förmåga att sköta djur, anläggningar och redskap och dagliga rutiner. I undervisningen ingår grundläggande om foder, utfodring,foderhantering, smittskydd i stallarna, djurs önskan att bete sig, lagar som har betydelse för både djuren och människorna som sköter dem.

Undervisning - Genomförande

Koöversikt  De vanliga raserna i en mjölkkobesättningen

Rekrytering av mjölkkor,  vilka egenskaper är viktiga att titta på?

Fodrets kvalitet, Fodermedlens användbarhet , Bearbetning av kraftfoder, Hullbedömning av mjölkkor, suggor och tackor

Fodersmältningskanaler, Lämpliga fodermängder till olika djurslag. Uppskatta fodermängder, Foderhygien, Gödsel

Grovfodrets uppgifter

Utfodringsteknik

Hur vill Lantbruksdjuren bete sig och vilka konsekvenser medför det i hur stallet ska vara utformat?

Sjukdomar och hygien Hur bryter man smittvägar?

Rutinpass med Dagliga rutiner   Övningspass med etisk och säker hantering av djur mm. 

 

Bedömning - av lektionsdelen sker med hjälp av Diskussioner, Arbetsuppgifter av olika slag, Redovisningar, Test, Bedömning av den praktiska delen görs under rutinpass, övningar och APL- Arbetsplatsförlagt lärande. Eleverna får möjlighet att sköta vissa rutinuppgifter självständigt för att visa sina färdigheter och kunskaper.

 .

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Djuren i naturbruket
Djuren i naturbruket
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter