Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Världsdelarna och världshaven

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Vilka världsdelar känner du till? Är det någon du skulle vilja besöka? Vilka djur finns i världshaven? Detta är frågor vi ska ta reda på under vårt arbete med världsdelarna och världshaven.

Vad ska jag lära mig?

* Kartans väderstreck.

* Världsdelarnas namn

* Världshavens namn

* Använda en karta eller en jordglob.

* Kunna peka ut någon för dig vikt plats eller något för dig viktigt land.

 

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att i grupp arbeta med de olika världsdelarna. Du kommer att få delge din kunskap med dina klasskamrater genom en redovisning. Denna ligger sedan till grund, tillsammans med gemensamma genomgångar av världsdelarna, för övriga klasskamraters kunskapsinhämtning.

Du kommer även i grupp att göra en presentation av de olika djuren i världshaven. Detta kommer att ske genom en green screen-film.

Vi kommer under lektionstid att arbeta med olika kartövningar.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du ska i en mindre grupp samarbeta och göra en imovie där ni redovisar den fakta som ni tagit reda på.

När arbetsområdet är klart kommer du att få visa delar av det du lärt dig genom att skriva en utvärdering.


Läroplanskopplingar

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter