Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2 Ämnesplanering Lackarebäcksskolan 2018-2019

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Matematik

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • addition och subtraktion i talområdet 0-1000 med och utan tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning
 • multiplikation 
 • division och tal i bråkform
 • klockan
 • problemlösning
 • geometri och mätning
 • rimlighet och skriftlig räknemetod

 

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar och samtal
 • enskilt och i grupp
 • teoretiskt och laborativt
 • huvudräkning
 • uppställning (algoritm)
 • problemlösning

Det här kommer vi att bedöma:

 

 

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback