Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Ämnesplanering, Lackarebäcksskolan - NO, åk 2, 2018-2019

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Rymden, vatten, luft och olika material

Syfte

Vi ska arbeta med rymden, vatten, luft och olika material för att du ska utveckla din förmåga att:

* använda kunskaper i fysik, biologi och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor inom ämnena.
* genomföra undersökningar i fysik, biologi och kemi.
* använda fysikens, biologins och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband inom ämnena.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Rymden: Läsa faktatexter och se filmer - sammanfatta det viktigaste samt göra bilder som förtydligar texter.

Luft: Visa på luftens olika egenskaper med hjälp av experiment.

Vatten: Visa på vattnets olika former med hjälp av experiment. Göra olika lösningar och blandningar. 

Material: Sortera och undersöka olika material. 

 

Så här kommer vi att arbeta

* Enskilt och i grupp.
* Undersökningar och laborationer.
* Skapande 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Hur du kan:

Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.

Visa vattnets olika former.

Sortera några föremål utifrån olika egenskaper.

Separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

Samtala om skönlitteratur och myter som handlar om naturen och människan. 

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)


Läroplanskopplingar

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback