Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Ämnesplanering - Matematik, Lackarebäcksskolan, åk 2 2018-2019

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Matematik

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • addition och subtraktion i talområdet 0-1000 utan och med tiotalsövergång
 • multiplikation och division
 • tid
 • mäta volym, vikt, längd
 • bråk
 • symmetri
 • ekvationer
 • diagram
 • geometri
 • lösa problem 

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar och samtal
 • enskilt och i grupp
 • teoretiskt och laborativt
 • huvudräkning
 • uppställning (algoritm)
 • problemlösning

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

Hur du använder addition och subtraktion i talområdet 0-1000 utan och med tiotalsövergång.

Hur du löser enkla matematiska problem.

Hur du använder mattespråk i dina lösningar och visar hur du tänker med en bild.

Din taluppfattning 0-1000. Hur du kan dela upp talen på olika sätt och hur du kan storleksordna talen samt din förståelse för tallinjen.

 

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter