Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska åk 4-6

Mjälgaskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Engelska åk 4-6

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå andra och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika sammanhang
 • reflektera

 

 

Undervisning

Vi tittar på engelskspråkiga program

Vi jobbar med språkliga strategier

Vi tränar på att skriva engelska texter

Vi diskuterar och argumenterar olika aktuella ämnen

Vi läser och översätter texter 

Vi pratar engelska i klassrummet 

Bedömning

 

 • tala engelska så mycket som möjligt, våga gissa
 • skriva och framföra dialoger
 • läsa och skriva olika texter
 • berätta med egna ord om texterna du läst och arbetat med
 • skriva egna texter
 • se på, tala och skriva om film, som är textad på engelska
 • reflektera över hur du tar ansvar för din egen språkinlärning, hur lär du dig språket?

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris engelska årskurs 4-6 Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback